نمونه سوالات نوبت دوم عربي

دسته بندی : نمونه سوالات,
جهت دريافت كليك كنيد بر قسمت بالا

برچسب‌ها :
نویسنده: ساناز | نسخه قابل چاپ | 1393/2/31 - 09:04 | 1 2 3 4 5 | اشتراک گذاری :

نمونه سوالات فارسي نوبت دوم1 پايه هفتم

دسته بندی : نمونه سوالات,


1-جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف) مثنوی معنوی ،سروده شاعر بزرگ ایران ................است.

ب) به ...............عنوان پدر شعر نو را داده اند وبه ..............عنوان بنیان گذار شعر کودک در ایران را داده اند.

پ) خواجه عبدالله انصاری به ...............لقب یافته است.

ت) بیشتر قطعات  این شاعر................به صورت مناظره است.

ث) واژه هایی که هم معنا هستند ..........وواژه هایی که تلفظ یکسان واملا وکاربرد متفاوت دارند ........نامیده می شوند.

ج) ..............روشنگر بزرگ معاصر وصاحب اثر مهم "کویر" است.

چ) مخالف واژه " مقتدر " کلمه ...........است.

2- مصرع دوم " قلب سرشار از عطوفت تو " کدام گزینه است؟

الف) خرم از تو بهار ایمان است          ب) روشن از آفتاب قرآن است

   پ)   برق رنگین کمان امید است         ت) باغ آیینه گون توحید است


3-گونه گفتاری  یا محاوره ای  را در چه زمانی می توان در نوشتار به کار برد؟

الف) به هیچ وجه نباید استفاده کرد          ب) در داستان ها

        پ)   در نقل قول ها وسبک های ویژه        ت) همواره می توان به کار برد

4- آرایه های ادبی  هر کدام از مصراع ها را جلوی خودش بنویسید .

(تلمیح- واج آرایی- تکرار- تضاد- تشخیص- تشبیه- مناظره- سجع- شبکه معنایی- ضرب المثل)

الف) بردرختی شکوفه ای خندید ................

ب) دانایی ده که از راه نیفتیم وبینایی ده که در چاه نیفتیم . .............

پ)می خواهم مثل لبخند باز شوم ................

ت) تو را  آسودگی باید مرا رنج. .................

ث) گفت وگوی دو یا چند شخصیت  ، در اثر ادبی................

ج) من به شما دروغ نمی گویم ، شما هم به من دروغ نگویید. ...................

چ) زنگ تفریح را که زنجره زد       باز هم در کلاس غوغا شد................

ح) توی گلدسته های یک گنبد          روز وشب زایر حرم باشیم.................

خ) آزموده را آزمودن خطاست.................

د) ای یاد تو مونس روانم               جز نام تو نیست بر زبانم  ..................

5- معنی ومفهوم ابیات وعبارات زیر را بنویسید.

الف) نگردد شاخک بی بن برومند         زتو سعی و عمل باید زمن پند

ب) این درختانند همچون خاکیان       دست ها برکرده اند از خاکدان

پ) ای تن ! رنج از بهر خدای بکش.

ت) ای هست کن اساس هستی           کوته زدرت دراز دستی

6- کلمه ها را معنی کنید.

بخسب: ............زنجره: ...............معرفت:.............زایر :.................

متعبد:...............عنایت:................کام:.................مستجاب:...............

7- در مصراع " خرم از تو بهار ایمان است "

الف) تشبیه کدام است؟....................ب) متمم کدام است؟..............................

8-منظور از ضمیر" خود " ، در مصراع اول ودوم این بیت چیست؟

از ظلمت خود رهاییم ده     با نور خود آشناییم ده

9- با توجه به شعر ، موارد خواسته شده را بنویسید.

سعدی شیرین سخن ] گفت به فصل بهار ] خوب جهان را ببین] هر چه ببینی کم است ] برورق سبز برگ ] خط خدا را بخوان.

الف) نهاد..............ب)متمم..............پ) مسند..............ت) مفعول................

10-با توجه به بیت مقابل بنویسید این بیت ، چند جمله دارد وزیر فعل خط بکشید.

هجوم فتنه های آسمانی          مرا آموخت علم زندگانی

11- عبارت زیر را از زاویه دید سوم شخص مفرد بنویسید.

( سعی کردم عموی پدرم را هم ببرم توی قلبم ویک گوشه بهش جا بدم.)

12- اگر بیت روبه رو را به زاویه دید سوم شخص تبدیل کنید ، چند کلمه تغییر می کند؟

"  نگشت آسایشم یک لحظه دمساز     گهی از گربه ترسیدم گه از باز "

13- چه عاملی بر اعتبار وارزش کلام می افزاید؟

الف) رونویسی از آثار دیگران      ب) استفاده از آیات ، ابیات ومثل ها

پ)    استفاده از زبان محاوره          ت) نوشتن به نثر کهن

14- آوردن کلمه های هم وزن با حروف آخر یکسان در شعر ........ودر نثر ......... نامیده می شود.

15- برای بیان مقصود از ........وبرای زیبایی و تاثیر گذاری مقصود از .......بهره می گیریم. 

الف) نثر- نظم       ب) علم- شعر      پ)زبان- ادبیات    ت) کلام- کتاب

16- از اینان یکی سر بر نمی دارد که دو گانه ای ..........( بگذارد- بگزارد)

17- در کدام گزینه واژه ها هم خانواده هستند؟

الف) ا نصا ف-  اصناف   ب) واقعا- قعود   پ) مصاحبت- حصبه   ت) مجموعه- جامع

18- راه تشخیص شکل درست املای کلمه ها کدام است؟

الف) توجه به معنا   ب)دقت در رسم الخط رایج زبان    پ)حفظ کردن  ت)الف و ب

19- کلمه ...........به معنی آسودگی وکلمه ..........به معنای جدایی است. (فراغ-فراق)

20- در نوشتن املا چه چیزی موجب می شود تا متن به دور از خطا باشد؟

الف)توقف  ب)شکسته نویسی   پ)سرعت ودقت   ت)حاشیه گذاری

21- یکی از مباحث دشوار املایی چیست ؟

 الف) تشدید           ب)واژه های هم آوا         پ)نقطه        ت)همزه

22-درس املا برای ارزشیلبی چه مهارتی فرصت مناسبی است؟

الف) گوش دادن   ب) نوشتن   پ) خواندن   ت) پاسخ الف وب

23) املای کلمات مرکب ، به چه صورتی است ؟

الف) جدا     ب)سرهم    پ) هر دو صورت  ت) خط تیره میان دو جزء

24-یک ضرب المثل یا جمله معروف که در آن کلمه آرزو باشد بنویسید.

25- در بیت زیر متمم ها ومفعول را پیدا کرده ومشخص کنید.

با زبان سبز و با دست دراز         از ضمیر خاک می گویند راز

26- واژه های تشدید دار را در میان واژه های زیر مشخص کنید.

تبسم- عطوفت- جرأ ت –حد اکثر- عبرت

27- در دو بیت زیر مفعول ها را مشخص کنید. (دو مورد)

می کند پر فضای خانه زعطر     گل سجاده ات به وقت نماز

بانگ الله اکبرت در دل          بشکفاند شکوفه های نیاز

28- قالب شعری شعر فرشته مهر کدام گزینه است؟

الف) مثنوی    ب) قطعه   پ) چهار پاره    ت) غزل

29- کدام گزینه از آثار نصر الله مردانی نیست ؟

الف) سمند صاعقه       ب) به قول پرستو

پ)ستیغ سخن            ت) خون نامه خاک

30- شخصیت های ادبی زیر را از نظر زمانی  از قدیم به جدید مرتب کرده وبرای هر کدام یک اثر بنویسید.

(  طاهره ایبد- قیصر امین پور – نصر الله مردانی – محمد جواد محبت- گلشن آزادی- نادر ابراهیمی – محمود کیانوش- دکتر علی شریعتی- سید جعفر شهیدی- پروین اعتصامی- شیخ محمود شبستری- سعدی- مولوی- نظامی- خواجه عبدالله انصاری- خیام نیشابوری )


برچسب‌ها :
نویسنده: ساناز | نسخه قابل چاپ | 1393/2/31 - 08:42 | 1 2 3 4 5 | اشتراک گذاری :
دریافت کارنامه ی شرکت کنندگان در آزمون مبنای طرح آیه های تمدن

کارنامه آزمون مبنای طرح آیه های تمدن مورخ 4 / 2 / 1393


دریافت مقطع ابتدایی و راهنمایی


دریافت مقطع دبیرستان


برچسب‌ها :
نویسنده: ساناز | نسخه قابل چاپ | 1393/2/25 - 14:00 | 1 2 3 4 5 | اشتراک گذاری :

بازي آنلاين

دسته بندی : بازي,
دستورالعمل بازی
ماوس را روي مربع قرمز نگه داشته و آن را حركت دهيد.
سعي كنيد مربع قرمز رنگ با ديواره و مربع/مستطيل هاي آبي رنگ برخورد نكند.
اگر بتوانيد بيشتر از 30 ثانيه از برخورد جلوگيري كنيد، به احتمال زیاد شما يك نابغه هستيد!
گفته شده خلبانان نيروي هوايي آمريكا تا بیش از 1 دقيقه مي توانند به بازي ادامه بدهند!


برچسب‌ها :
نویسنده: ساناز | نسخه قابل چاپ | 1393/2/22 - 14:35 | 1 2 3 4 5 | اشتراک گذاری :

بازي آنلاين

دسته بندی : بازي,
بازي آنلاين اسنيك/كرم/مار
برچسب‌ها :
نویسنده: ساناز | نسخه قابل چاپ | 1393/2/22 - 14:31 | 1 2 3 4 5 | اشتراک گذاری :

بازي آنلاين

دسته بندی : بازي,
براي اجرا بازي روي نوشته بازي آنلاين در شكل كليك كنيد
برچسب‌ها :
نویسنده: ساناز | نسخه قابل چاپ | 1393/2/22 - 14:21 | 1 2 3 4 5 | اشتراک گذاری :

كره زمين

دسته بندی : دانلود نرم افزار هاي جالب,

منبع: سايت دنياي علوم و فنون

نقشه های مصور دنیا با Google Earth Pro 6.2.2.6613

Google Earth ترکیبی از تصاویر ماهواره ای، نقشه های مصور و قدرت فوق العاده ی جستجوی گوگل برای دریافت اطلاعات جغرافیایی جهان است. با این نرم افزار جغرافیای زمین در نوک انگشتان شما قرار خواهد گرفت. نرم افزار بسیار معروفی است که حتمآ اکثر شما آنرا می شناسید. توسط این نرم افزار میتوان تمام جزئیات کره ی زمین را از بالا مشاهد کرد. یکی از مهمترین ویژگی های این برنامه قابلیت نمایش نقاط مورد نظر کاربران بر روی کره زمین با جزئیات کامل می باشد. به عنوان مثال شما قادرید تا با کمک این نرم افزار ساختمان ها، پارک ها، بیمارستان ها، رستوران ها، هتل ها و سایر محل های یک شهر را با جزئیات کامل آن مشاهده کنید. این برنامه که توسط شرکت گوگل ساخته شده به صورت مستقیم تصاویر ماهواره ای را از سطح زمین در اختیار کاربران قرار می دهد. همچنین شما می توانید از این نرم افزار برای مواردی همچون برنامه ریزی سفرهای خود، مسیریابی با امکان پیدا کردن کوتاه ترین مسیر تا مقصد، یافتن آدرس یک ساختمان در یک شهر و از این قبیل کارها استفاده کنید. علاوه بر کره ی زمین از این نرم افزار میتوان برای مشاهده کره ی ماه و منظومه شمسی نیز استفاده کرد. از دیگر امکانات این برنامه که در نسخه های جدید آن نیز بسیار تقویت شده، امکان نمایش سه بعدی محل های مورد نظر کاربران می باشد به طوری که کاربر بتواند محل مورد نظر خود را با وضوح کامل و جزئیات کاملآ دقیق مشاهده کند.

برخی از ویژگی ای این برنامه:

داده های 3D مجسم شده ی کل زمین
پیچیده فن آوری جریان اطلاعات برای کار با نقشه های جغرافیایی
دادن آدرس به وسیله ی آدرس و یا عرض / طول جغرافیایی.
نمایش پارک ها، مدارس، بیمارستان ها، فرودگاه ها، خرده فروشی، و بیشتر.
قابلیت مشاهده نقاط مختلف بر روی کره زمین با جزئیات کامل
داشتن وضوح بسیار بالا مناطق نمایش داده شده
قابلیت مسیریابی با امکان یافتن کوتاهترین مسیر تا مقصد
قابلیت نمایش سه بعدی نقاط مورد نظر کاربران
امکان مشاهده کره ی ماه و منظومه شمسی
قابلیت مشاهده اقیانوس های و فضای زیر آب
ارتباط مستقیم با ماهواره های فضایی
سازگار با ویندوز های ۲۰۰۰/XP/Vista/7
حجم مناسب
و …

http://www.dl.ir-dl.com/pic/dl2.jpg

http://dl.ir-dl.com/user21/Pic/17.4sdfsdf.jpg

http://www.dl.ir-dl.com/pic/password.jpg

روش کرک:

می توانید کرک مربوطه را از محتویات فایل دانلودی و یا از اینجا به صورت جداگانه دریافت نمایید محتویات پوشه کرک را در محل نصب نرم افزار کپی نمایید .چنانچه پیغام جایگزینی داده شد آن را تایید نمایید.


برچسب‌ها :
نویسنده: ساناز | نسخه قابل چاپ | 1393/2/17 - 14:43 | 1 2 3 4 5 | اشتراک گذاری :

نرم افزار ساخت كارتون و انميشن

دسته بندی : دانلود نرم افزار هاي جالب,

منبع: سايت دنياي آموزشساخت مدل های سه بعدی پیشرفته با Autodesk 3ds Max 2013


برچسب‌ها :
نویسنده: ساناز | نسخه قابل چاپ | 1393/2/17 - 14:41 | 1 2 3 4 5 | اشتراک گذاری :

آخرین مطالب

محبوب ترین مطالب

درباره ما

نظرسنجی

آمار وبلاگ

کد های کاربر