1)جملات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید؟1/5نمره

الف)جدول تناوبی عناصر بر اساس افزایش ............................تنظیم شده است.

ب)هنگام پراکنده شدن یونها در آب ،.................................آب افزایش میابد.

ج) نظریه ی .............................توسط داروین بیان شد

2)عبارت صحیح را با (ص)و غلط را با (غ) مشخص کنید.1/5نمره

الف)اتم هلیوم ساده ترین و سبک ترین اتم شناخته شده است.(     )

ب)تفاوت ایزوتوپ ها در تعداد نوترون ها می باشد .(     )


ج) طبق نظریه لامارک صفات اکتسابی ارثی می شوند.(     )


3)گزینه صحیح را با علامت (×) مشخص کنید. 2نمره

(aدر ماده ای با فرمول شیمیایی Na2CO3 چند عنصر وجود دارد؟

الف)4                         ب)6                                          ج)3                              د)5       

 

(bسدیم کلرید چه نوع ترکیبی است؟

الف) مولکولی                          ب)کووالانسی               ج)یونی                          د) قلیایی 

 

(cکدام یک از موارد زیر غیر الکترولیت است؟

الف) آبلیمو                ب) سرکه                       ج) شکر                          د) جوش شیرین

 

(dکدام ترکیب مولکولی در صنعت به عنوان کود شیمیایی کاربرد دارد؟

الف) اتانول                  ب) اتیلن گلیکول            ج) تفلون                            د)آمونیاک

 

4)آلومینیوم فلزی است که در جدول تناوبی به صورت Al1327نشان داده شده است.2نمره

الف) آلومینیوم چندمین عنصر جدول تناوبی است؟

ب)تعداد الکترون ها و پروتون ها و نوترون های آن چه قدر است؟

ج)آیا این اتم خنثی است ؟چرا؟

 

5) ويژگي مهم تركيب‌هاي يوني چيست؟ انمره

 

6). مدل اتمي بور را براي اتم ليتيم با عدد اتمي 3 و عدد جرمي 7  رسم كنيد.  1نمره 

7) دو مورد از ویژگی بازها را نوشته و دو ماده باز مثال بزنید؟2نمره

 

8) معادله خنثی شدن را بنویسید؟1نمره

9)چرا دریا و دریاچه ها برای تشکیل فسیل مناسب تر از سایر مناطق هستند؟1نمره

10) سه مورد از محل های روی خشکی را نام ببرید که امکان تشکیل فسیل در آنها وجود دارد؟5/1نمره

11)یون چیست و پیوند یونی را تعریف کنید؟2نمره


12) نظریه دووریس (جهش) را بنویسید و دو عاملی را که موجب تغییر در مولکول  DNAمی شود را نام ببرید؟2نمره

13)مدل اتمی بور  و رادر فورد چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟1نمره


14)چرا به ایزوتوپ ها هم مکان می گویند؟5/0نمره

موفق و سر بلند باشید


برچسب‌ها :
نویسنده: ساناز | نسخه قابل چاپ | 1393/2/3 - 15:26 | 1 2 3 4 5 | اشتراک گذاری :

آخرین مطالب

محبوب ترین مطالب

درباره ما

نظرسنجی

آمار وبلاگ

کد های کاربر